HU! Historie umění

Jedná se o soubor výpravných komiksových příběhů o uměleckých epochách od pravěku do baroka. Komiksy jsou doplněny stručnými doprovodnými texty a nabízejí jedinečný způsob, jak porozumět tajemství vývoje umění zábavnou formou.

Upozornění!

Příběhy uvedené v komiksech jsou vesměs smyšlené. Vycházejí sice z podložených zdrojů, většina zápletek ale vznikla v hlavě autora komiksu. Aby měl čtenář jasno, co je pravda, a co ne, obsahují všechny komiksy poznámku pod čarou, kde je uvedeno, z jakých historických faktů příběh vychází. Obecně lze říci, že čím hlouběji do historie putujeme, tím méně podložených informací máme. A tím více prostoru jsme měli pro vlastní fantazii!

Příběh vzniku

Jak popisuje příběh vzniku komiksů sám autor Dominik Tyl.

„Už jsem si párkrát prošel tím, že jsem se musel učit dějiny umění. A nikdy to nebyl příjemný zážitek! Musel jsem využívat skripta, knihy a internet. Pak vytvářet poznámky a až z nich si potom něco zapamatovat – a tak pořád dokola. Vícekrát jsem se setkal s tím, že lidé, kteří se s dějinami umění setkávají poprvé, mají problém se v celkovém vývoji zorientovat. Právě pro ně jsem se rozhodl vytvořit publikaci, která by předkládala informace z dějin umění neotřelou a zábavnou formou. Jádrem každého mého komiksu je příběh, který se mohl stát, když kdysi nějaké – dnes slavné – dílo vznikalo. Zápletka se vždy „točí“ kolem tvorby výtvarného díla, někdy je vážná, jindy je humorná.

Zároveň jsem komiksy kreslil sám pro sebe. Potřeboval jsem pomůcku, díky které přehledně uvidím celý vývoj dějin umění s těmi nejpodstatnějšími informacemi. Samozřejmě je třeba dodat, že pár komiksů nemůže zahrnout tak širokou tematiku, jakou jsou dějiny umění. Nejdůležitější pro mě bylo zaujmout čtenáře příběhem nebo anekdotou.“

Naše komiksy jsou digitálním vzdělávacím zdrojem určeným žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům. Komiksy autora Dominika Tyla vznikly v rámci projektu „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366.

Termín realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Přínosem projektu je vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům z praxe pro vhodné a přirozené začleňování vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti do výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech základního a středního školství v kontextu plánované revize národních kurikulárních dokumentů.

evropská unie
Podpora rozvoje digitální gramotnosti